top of page

GREEN

Mother science– Naš novi standard:

Naš cilj je da pružimo industriji jasnu naučnu referencu za istinski prirodne proizvode, na najvišem stepenu profesionalnog kvaliteta.

Nakon temeljnih istraživanja, napravili smo Mother science.
Mother science i Elgon Green razjašnjavaju kako se mogu postići odlični rezultati koristeći se naučnim istraživanjima.

Mi koristimo mnoge prirodne sastojke dobijene iz biljaka.

Jedna od naših glavnih misija je da napravimo proizvode koji su ekološki prihvatljivi i nabavljeni kao materijali održive zemljoradnje ukoliko je moguće.

Elgon Green prati ovaj novi standard.

bottom of page